Datum stránky: 19.6.2012

Základní registry

Od 1. července 2012 bude celostátně spuštěn do provozu systém základních registrů. Tento systém by měl snížit časovou náročnost a sjednotit činnost veřejnosti při styku s veřejnou správou. Občan jako fyzická osoba by měl v podáních uvádět pouze jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování písemnosti.

V souvislosti s podnikatelskou činností bude fyzická osoba uvádět jméno, příjmení, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba v podání bude uvádět název obchodní firmy, IČO a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování. Povinností úřadu bude tyto údaje ověřit a dále již pracovat s údaji, které budou uveřejněny v základních registrech, tedy jinak řečeno tyto údaje uveřejněné v základních registrech nebude vyžadovat od žadatelů. Je nutné upozornit na to, že i přes tuto povinnost bude ještě stále řada dokladů, které bude musit úřadu žadatel doložit. Ve sdělovacích prostředcích ne vždy jsou o těchto skutečnostech řádné a pravdivé údaje.

Dále musím bohužel konstatovat, že ač do zahájení provozu základních registrů zbývá čtrnáct dnů (psáno 15.06.)  městské i obecní úřady nemají zatím veškeré informace k nasazení těchto registrů a nebyla možnost otestovat  zkušební provoz těchto registrů, takže se dá předpokládat, že po 01.07.2012 nastanou některé problémy, které budeme musit takzvaně řešit za pochodu a tyto problémy mohou mít vliv i na řádný výkon veřejné správy. Obávám se, že ze strany příslušného ministerstva nasazení takovéto zásadní věci není plně zvládnuto.

Proto bych zde chtěl poprosit veřejnost o určitou míru trpělivosti a pochopení, pokud nebudou moci naši úředníci řešit některé věci v souladu s provozem systému základních registrů. Nicméně chtěl bych připomenout, že podobné problémy jsme již zažívali při zavádění Czech POINTu nebo při spuštění datových schránek a po poměrně krátkém čase se všechny problémy a nedostatky vyřešily a tyto systémy nyní slouží ke spokojenosti široké veřejnosti.

Věřím, že všechny problémy společně s Vaší pomocí úspěšně zvládneme a v budoucnu nám tento systém bude sloužit k plné spokojenosti.

Předpokládám, že po ustálení stavu Vám podáme, pravděpodobně v měsíci září, další již podrobnější a doplňující informace.

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk