Územní plánování

Do územně plánovací dokumentace (územní plány, regulační plány a jejich změny) včetně její dokladové části lze nahlížet u příslušné obce ve správním obvodu MěÚ Vimperk v souladu s ust. §165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon).

V kanceláři úřadu územního plánování č. dveří 203, 2. patro budovy Nad Stadionem 199, Vimperk, nejlépe v úřední dny - pondělí a středa od 07:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod. lze nahlédnout do tištěné verze územních plánů včetně zpráv o uplatňování územního plánu, regulačních plánů, územně analytických podkladů a územních studií.

Územní plány vč. schválených zpráv o jejich uplatňování a územně plánovací podklady jsou, v souladu s §165 odst. 3 a §166 odst. 2 a 3 stavebního zákona zveřejněny níže:


Územně plánovací dokumentace obcí ORP Vimperk

Bohumilice Kvilda Šumavské Hoštice
Borová Lada Lčovice Vacov
Bošice Nicov Vimperk
Buk Nové Hutě Vrbice
Čkyně Stachy Zálezly
Horní Vltavice Strážný Zdíkov
Kubova Huť Svatá Maří Žárovná

Územně plánovací podklady

Územně analytické podklady ORP Vimperk: zde

Územní studie obcí ORP Vimperk:

Bohumilice Kvilda Šumavské Hoštice
Borová Lada Lčovice Vacov
Bošice Nicov Vimperk
Buk Nové Hutě Vrbice
Čkyně Stachy Zálezly
Horní Vltavice Strážný Zdíkov
Kubova Huť Svatá Maří Žárovná

Územní studie ORP Vimperk

Územní studie krajiny ORP Vimperk: zde

Územní studie veřejného prostranství ORP Vimperk: zde

Publikace

Občan a územní plánování (Práva a povinnosti občanů v územním plánování) [PDF 0,7 MB]