ÚZEMNÍ STUDIE VIMPERKU

Územní studie 01

Schválení možnosti využití ÚS dne 02.12.2016.

Textová část

Hydrogeologický posudek

Výkres 1 – Architektonická situace

Výkres 2 – Koordinační situace

Výkres 3 – Doprava a TI

Územní studie 02

Schválení možnosti využití ÚS dne 18.03.2016.

Textová část

Hydrogeologický posudek

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Hlavní výkres

Výkres 3 – Doprava

Územní studie 03 – nové projednání

Schválení možnosti využití ÚS dne 24.07.2018.

Textová část

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Hlavní výkres

Výkres 3 – Doprava a TI

Územní studie Homolka

Schválení možnosti využití ÚS dne 02.12.2015.

Textová část

Hydrologický průzkum

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Hlavní výkres

Výkres 3 – Doprava a TI

Územní studie Na Kalvárii - nové projednání

Schválení možnosti využití ÚS dne 24.07.2018..

Textová část

Hydrogeologický posudek

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Urbanistické řešení

Výkres 3 – Prostorová regulace

Výkres 3 – Doprava a TI


Územní studie Nad tratí

Schválení možnosti využití ÚS dne 18.03.2016.

Textová část

Hydrogeologický posudek

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Hlavní výkres

Výkres 3 – Doprava a TI


Územní studie Pod Hrabicemi jih

Schválení možnosti využití ÚS dne 04.08.2016.

Textová část

Hydrogeologický posudek

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Urbanistické řešení

Výkres 3 – Prostorová regulace

Výkres 4 – Doprava a TI

Územní studie SO130

Schválení možnosti využití ÚS dne 25.08.2017.

Textová část

Hydrogeologický posudek není k disposici v digitální podobě.

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Urbanistické řešení

Výkres 3 – Prostorová regulace

Výkres 4 – Doprava a TI

Územní studie U zahrádek

Schválení možnosti využití ÚS dne 24.07.2018.

Textová část

Hydrogeologický posudek (prozatím nedodán)

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Urbanistické řešení

Výkres 3 – Prostorová regulace

Výkres 4 – Doprava a TI

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk ulice 1.máje a Pivovarská

Schválení možnosti využití ÚS dne 27.10.2017.

zde

Územní studie urbanistické koncepce U Sloupů

Schválení možnosti využití ÚS dne 21.03.2018.


Textová část a doklady

Výkres 1 – Urbanistická a funkční regulace

Výkres 2 – Dopravní řešení

Výkres 3 – Inženýrské sítě

Výkres 4 – Inženýrské sítě (energetika, spoje)

Výkres 5 – Vlastnické vztahy

Výkres 6 – Detail komunikace

Ptačí perspektiva – JV

Ptačí perspektiva – JZ

Ptačí perspektiva – SV

Ptačí perspektiva – SZ

Mapa stabilního katastru vs. mapa katastru nemovitostí

Vizualizace (*.zip, 14 MB)