ÚZEMNÍ STUDIE VACOVA

Územní studie lokalita Z30 – Javorník - východ

Možnost využití ÚS byla schválena 23.10.2017.

Textová část i výkresy