ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝCH HUTÍ

Územní studie 4a

Schválení možnosti využití ÚS dne 02.10.2013.

Hlavní výkres

Textová část a ostatní výkresy nejsou k disposici v digitální podobě.

Územní studie 4b

Schválení možnosti využití ÚS dne 02.10.2013.

Hlavní výkres

Textová část a ostatní výkresy nejsou k disposici v digitální podobě.

Územní studie 4i

Schválení možnosti využití ÚS dne 02.10.2013.

Hlavní výkres

Textová část a ostatní výkresy nejsou k disposici v digitální podobě.

Územní studie 5f

Schválení možnosti využití ÚS dne 02.10.2015.

Hlavní výkres

Textová část a ostatní výkresy nejsou k disposici v digitální podobě.

Územní studie 03 lokalita Z26

Schválení možnosti využití ÚS dne 15.10.2018.

Textová část

Hydrogeologický posudek

Grafická část