ÚZEMNÍ STUDIE BOHUMILIC

Územní studie U Volyňky

Možnost využití ÚS byla schválena 29.11.2016.

Textová část

Výkres 1 – Širší vztahy

Výkres 2 – Urbanismus

Výkres 3 – Sítě

Výkres 4 – Vlastnické vztahy

Výkres 5 – Doprava

Výkres 6 – Detail