Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk [PDF 307 kB]07.08.202017.08.2020
Rozhodnutí - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy [PDF 399 kB]07.08.202024.08.2020
záměr č. 37/17/2020 [PDF 423 kB]07.08.202024.08.2020
Stanovení PÚP - úplná uzavírka silnice II/170 (Vacov - Zdíkovec) [PDF 1.09 MB]05.08.202021.08.2020
Pravidla pro podávání nabídek ke koupi majetku dlužníka - Agromont Vimperk [PDF 833 kB]03.08.202015.09.2020
Dražební vyhláška el. prodej nemovité věci - druhá dražba - č.j.: 015EX 155/19-99 [PDF 194 kB]03.08.202006.09.2020
Oznámení o veřejném jednání návrhu změny č. 3 ÚP Lčovice [HTML 1 kB]31.07.202010.09.2020
Volby - Stanovení minimálního počtu OVK [PDF 297 kB]31.07.202003.10.2020
OOP - stanovení místní úpravy provozu - Vimperk [PDF 6.08 MB]30.07.202014.08.2020
Pokrač.říz.po přerušení: Rodinný dům na poz. parc. KN č. 32/15 [PDF 119 kB]29.07.202031.08.2020
Opatření obecné povahy - č. j. 33784/2020-MZE-16212 [PDF 1.58 MB]29.07.202029.08.2020
Provoz Městského úřadu Vimperk pro veřejnost od 29.7.2020 [PDF 52 kB]29.07.202031.08.2020
Dražební vyhláška - 120 EX 100114/12-197 [PDF 217 kB]28.07.202007.10.2020
Stanovení PÚP - úplná uzavírka silnice II/170 ve Vacově - pouť [PDF 769 kB]27.07.202012.08.2020
Stanovení MÚP na MK ul. 1.máje ve Vimperku, č. 53c [PDF 592 kB]24.07.202010.08.2020
Sdělení pro žadatele o byt - Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, byt č. 20, garsoniéra [PDF 264 kB]24.07.202010.08.2020
Sdělení pro žadatele o byt - Karla Weise čp. 398 ve Vimperku, byt č. 8, 1+1 [PDF 247 kB]24.07.202010.08.2020
Sdělení pro žadatele o byt - Karla Weise čp. 393 ve Vimperku, byt č. 12, 3+1 [PDF 247 kB]24.07.202010.08.2020
Záměr 33-36/16/2020 [PDF 669 kB]24.07.202010.08.2020
Pravidla pro podávání nabídek ke koupi majetku dlužníka - Agromont Vimperk [PDF 617 kB]24.07.202031.08.2020
Rozhodnutí - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy [PDF 701 kB]24.07.202024.08.2020
Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví. [PDF 291 kB]23.07.202015.08.2020
Oznámení o projednávání návrhu stanovení MÚP na silnici II/145 ve Vimperku - Čj.: MUVPK-OD 24359/20-NOV [PDF 1.46 MB]22.07.202007.09.2020
Ozn. o projednávání návrhu stanovení místní úpravy provozu - Nicov - Čj.: MUVPK-OD 23986/20-NOV [PDF 7.53 MB]20.07.202004.09.2020
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu [PDF 291 kB]17.07.202018.08.2020
oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání, : Žlíbky - TS Rember - Čj.: MUVPK-HB 23110/20-PAN [PDF 115 kB]14.07.202014.08.2020
Plnění rozpočtu k 30.06.2020 [PDF 55 kB]13.07.202031.08.2020
Závěrečný účet města za rok 2019 [PDF 489 kB]10.07.202030.06.2021
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A - Č.j.: 110 Ex 3631/10-1730 [PDF 208 kB]10.07.202001.09.2020
Oznamení veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP Lčovice [PDF 517 kB]09.07.202018.08.2020
Město Vimperk, vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví. [PDF 292 kB]09.07.202022.08.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu - Čj.: MUVPK-FO 16930/20-FIZ [PDF 384 kB]22.05.202031.12.2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci [XLS 225 kB]18.03.202018.09.2020
Oznámení k čl. 21, odst. 3 vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2019 [PDF 38 kB]14.02.202031.12.2020
Oprava schváleného rozpočtu na rok 2020 [PDF 235 kB]11.02.202031.12.2020
Informace o uložení Zdravotnické dokumentace - MUDr. Raják [PDF 69 kB]06.02.202031.08.2020
Zveřejnění prostor určených k podnikání - Čj.: MUVPK-HB 3577/20-JIR [PDF 62 kB]31.01.202031.12.2020
Opatření obecné povahy - č.j.: 41508/2019-MZE-16212 [PDF 639 kB]03.09.201931.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk do roku 2023 [PDF 35 kB]17.05.201831.12.2023

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk