Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk [PDF 281 kB]21.02.202002.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů Městské policie Vimperk [PDF 164 kB]21.02.202009.03.2020
Oznámení o zahájení řízení - Vimperkk, rekonstrukce ulice - Čj.: MUVPK-VÚP 6375/20-PRO [PDF 138 kB]21.02.202006.03.2020
Volné pracovní místo: Strážník městské police [PDF 22 kB]
Vložil: Personální
20.02.202029.03.2020
Oznámení o vydání změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Kvilda formou opatření obecné povahy [HTML 612 B]20.02.202005.03.2020
OZN - Povolení stavby VD a nakládání s vodami - ČOV, kanalizace, vodovod, studna k.ú. Nicov - Čj.: MUVPK-ŽP 6105/20-LAJ [PDF 626 kB]19.02.202004.03.2020
Usnesení - zastavení řízení (zpětvzetí) - Čj.: MUVPK-OD 6274/20-NOV [PDF 401 kB]19.02.202006.03.2020
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež [PDF 225 kB]
Vložil: Personální
19.02.202020.03.2020
Krajský úřad - vyhlášení výběrového řízení - pro obor psychiatrie, pro území město Vimperk - Čj.: KUJCK 25805/2020 [PDF 581 kB]19.02.202031.03.2020
Sdělení pro žadatele o byt - 1.máje 194, Vimperk, byt č. 10 [PDF 262 kB]14.02.202003.03.2020
Oznámení k čl. 21, odst. 3 vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2019 [PDF 38 kB]14.02.202031.12.2020
Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací [HTML 754 B]14.02.202009.03.2020
Kanalizace a ČOV Nicov - Čj.: MUVPK-VÚP 5287/20-RAJ [PDF 2.67 MB]13.02.202028.02.2020
Oprava schváleného rozpočtu na rok 2020 [PDF 235 kB]11.02.202031.12.2020
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2020 [PDF 305 kB]11.02.202012.03.2020
PROGRAM REGENERACE MěSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK [PDF 96 kB]10.02.202003.03.2020
záměr č. 14-15/4/2020 [PDF 578 kB]07.02.202024.02.2020
Sdělení pro žadatele o byt - Mírová 435, Vimperk, byt č. 10 [PDF 263 kB]07.02.202024.02.2020
Informace o uložení Zdravotnické dokumentace - MUDr. Raják [PDF 69 kB]06.02.202031.08.2020
Oznámení o možnosti převzít písemnosti - Čj.: MUVPK-OŽÚ 4656/20-CHU [PDF 252 kB]06.02.202024.02.2020
- EAS Spůle - obec Čkyně, obec Vacov a město Vimperk II. kolo EAS [PDF 226 kB]06.02.202005.03.2020
Záměr č. 13/03/2020 [PDF 1.68 MB]04.02.202016.03.2020
Zveřejnění prostor určených k podnikání - Čj.: MUVPK-HB 3577/20-JIR [PDF 62 kB]31.01.202031.12.2020
Dražební vyhláška - Čj.: 030 EX 18078/16-117 [PDF 453 kB]29.01.202005.03.2020
Plnění rozpočtu k 31.12.2019 [PDF 55 kB]29.01.202029.02.2020
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020 - Čj.: MUVPK-ŠK 3048/20-NAM [PDF 303 kB]27.01.202026.02.2020
Dražební vyhláška - Čj: 120 EX 6435/17-140 [PDF 1.48 MB]21.01.202018.03.2020
Výběrové řízení - informatik [PDF 292 kB]
Vložil: Personální
20.01.202002.03.2020
Dražební vyhláška - Sp. zn. 015 EX 155/19-40 [PDF 219 kB]13.01.202026.02.2020
Úřední deska - ztráty a nálezy [PDF 367 kB]
Vložil: Personální
08.01.202031.03.2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Čj.: MUVPK-HB 31485/19-PAN [XLS 266 kB]18.09.201918.04.2020
Opatření obecné povahy - č.j.: 41508/2019-MZE-16212 [PDF 639 kB]03.09.201931.12.2022
Závěrečný účet 2018 [PDF 614 kB]28.05.201930.06.2020
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací [HTM 1 kB]03.05.201930.04.2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk do roku 2023 [PDF 35 kB]17.05.201831.12.2023

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk