Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Úplná uzavírka a zvl.užívání části MK ul. 1.máje a Pivovarské ve Vimperku - Výročí osvobození města - čj.: MUVPK-OD 13923/19-NOV [PDF 686 kB]25.04.201910.05.2019
Stanovení PÚP - úplná uzavírka MK ul. Pivovarská a Svornosti - Vimperský máj - Čj.: MUVPK-OD 14009/19-NOV [PDF 4.07 MB]25.04.201910.05.2019
Pozvánka na 1. zasedání OVK volby do EP [PDF 290 kB]25.04.201931.05.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - ÚK Zámek (OHL ŽS) - Čj.: MUVPK-OD 13910/19-KAV [PDF 748 kB]25.04.201908.05.2019
Oznámení o dražbě Čj.: 203 Ex 03992/13-37 [PDF 241 kB]23.04.201917.05.2019
Stavební povolení - Odkanalizování místní části Pravětín,v k.ú.Vimperk - čj.: MUVPK-ŽP 10525/19-LAJ [PDF 494 kB]18.04.201903.05.2019
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí [PDF 228 kB]18.04.201924.05.2019
Stanovení PÚP - na silnici II/145, III/14143 a MK Nádražní ve Vimperku - Čj.: MUVPK-OD 11592/19-NOV [PDF 1.25 MB]17.04.201903.05.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích [PDF 2.18 MB]16.04.201903.05.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 171 kB]16.04.201903.05.2019
Oprava schváleného rozpočtu města Vimperk na rok 2019 [PDF 100 kB]15.04.201931.12.2019
Odročení dražebního jednání - Číslo jednací: 040 EX 21/19-12 [PDF 64 kB]15.04.201930.04.2019
Plnění rozpočtu k 31.3.2019 [PDF 109 kB]15.04.201931.05.2019
Záměr č. 14 - 15/08/2019 [PDF 543 kB]12.04.201929.04.2019
Ztráty a nálezy - čj.: MUVPK-KS 12747/19-CEV [PDF 369 kB]12.04.201931.05.2019
Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: Přípojka NN - Račí 1, k.ú. Račí a Horní Vltavice - Čj.: MUVPK-VÚP 12270/19-STE [PDF 112 kB]10.04.201914.05.2019
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 [PDF 299 kB]09.04.201931.05.2019
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon Čj: 18918/2019-MZE-16212 [PDF 210 kB]05.04.201906.05.2019
Oznamení o veřejném projednání ÚSK ORP Vimperk - MUVPK-VÚP 11519/19-SEB [HTML 3 kB]05.04.201914.05.2019
Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta [PDF 544 kB]29.03.201910.05.2019
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDÍKOV [HTML 1 kB]26.03.201903.05.2019
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDÍKOV [HTML 859 B]26.03.201903.05.2019
Dražební vyhláška č.j. 192 EXD 5/19-2 [PDF 345 kB]26.03.201930.04.2019
Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2019 [PDF 281 kB]25.03.201931.05.2019
Plnění rozpočtu k 28.2.2019 [PDF 107 kB]13.03.201930.04.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci [XLS 265 kB]26.02.201931.08.2019
SCHVÁLENÝ ROZPOČET - VÝDAJE [PDF 48 kB]21.12.201831.12.2019
SCHVÁLENÝ ROZPOČET - PŘÍJMY [PDF 47 kB]21.12.201831.12.2019
Úřad pro zastupování státu - Nabídka [PDF 446 kB]05.09.201830.06.2019
Střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk do roku 2023 [PDF 35 kB]17.05.201831.12.2023

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk