Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Zveřejnění záměru pronájmu bytu SNP 461/17 - 4+1 [PDF 25 kB]18.10.201904.11.2019
Zveřejnění záměru pronájmu bytu Luční 499/32 - 3+1 [PDF 157 kB]18.10.201904.11.2019
Zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 10 v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku - 3+1 [PDF 158 kB]18.10.201904.11.2019
Oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kubova Huť - Čj.: MUVPK-VÚP 35334/19-SEB [HTML 573 B]18.10.201918.11.2019
Stanoví PÚP - prodl.úplné uzavírky silnice III/14521a Sv.Maří - Trhonín - Čj.: MUVPK-OD 35404/19-NOV [PDF 2.31 MB]16.10.201901.11.2019
E-ON Upozornění vlastníkům - Odstranění a ořez dřevin [PDF 1.16 MB]16.10.201916.11.2019
Vojenské lesy prodej pozemků [PDF 185 kB]16.10.201931.10.2019
Dražební vyhláška - Čj.: 106 EX 536/05-914 [PDF 842 kB]15.10.201928.11.2019
Plnění rozpočtu k 30.9.2019 [PDF 89 kB]14.10.201930.11.2019
Dražební vyhláška - Čj.: EX 28207/12-252 DVN [PDF 216 kB]14.10.201918.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: Račí - úprava NN čp. 7 a čp. 25, č.st. 1040016172 - Čj.: MUVPK-VÚP 35017/19-STE [PDF 116 kB]11.10.201912.11.2019
Dražební vyhláška - č.j.: 141 DDr 002/2019-5 [PDF 409 kB]11.10.201912.11.2019
Oznámení o projednání návrhu stanovení MÚP na silnici III/00435 v průtahu osady Výškovice [PDF 1.38 MB]11.10.201929.10.2019
Stanovení MÚP - ul. Krátká, Vimperk [PDF 515 kB]10.10.201929.10.2019
Stanovení MÚP - ul. Pod Homolkou, Vimperk [PDF 570 kB]10.10.201929.10.2019
Stanovení MÚP - ul. Sadová, Vimperk [PDF 399 kB]10.10.201929.10.2019
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 11 ÚPSÚ KVILDA [HTML 1 kB]09.10.201915.11.2019
Oznámení o společném jednání a zveřejnění návrhu RP Buk „V Aleji" Čj.:MUVPK-VÚP 32706/19-SEB [HTML 1 kB]04.10.201921.11.2019
Doručení návrhu č.4 - aktualizace zásad územního rozvoje Jihoč. kraje a vyhodnocení vlivů na udrž. rozvoj území [PDF 301 kB]03.10.201918.11.2019
Záměr č. 33/20/2019 [PDF 375 kB]27.09.201921.10.2019
Dražební vyhláška - č.j. 144 EX 7438/16-88 [PDF 132 kB]27.09.201913.11.2019
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ - č.j. 144 EX 7438/16-91 [PDF 188 kB]27.09.201913.11.2019
120 EX 57637/12-344-Další dražební jednání - [PDF 271 kB]25.09.201927.11.2019
Město Vimperk PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu [PDF 276 kB]25.09.201904.11.2019
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu [PDF 212 kB]25.09.201904.11.2019
220 EX 11777/17-189-Usn.nař.dražby nem.,192-Žádost [PDF 236 kB]24.09.201909.12.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Čj.: MUVPK-HB 31485/19-PAN [XLS 266 kB]18.09.201918.04.2020
Plnění rozpočtu k 31.8.2019 [PDF 89 kB]13.09.201931.10.2019
Opatření obecné povahy - č.j.: 41508/2019-MZE-16212 [PDF 639 kB]03.09.201931.12.2022
Závěrečný účet 2018 [PDF 614 kB]28.05.201930.06.2020
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací [HTM 1 kB]03.05.201930.04.2020
Oprava schváleného rozpočtu města Vimperk na rok 2019 [PDF 100 kB]15.04.201931.12.2019
SCHVÁLENÝ ROZPOČET - VÝDAJE [PDF 48 kB]21.12.201831.12.2019
SCHVÁLENÝ ROZPOČET - PŘÍJMY [PDF 47 kB]21.12.201831.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk do roku 2023 [PDF 35 kB]17.05.201831.12.2023

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk