ÚZEMNÍ PLÁN ŽÁROVNÁ

Územní plán Žárovná nabyl účinnosti dne 30.10.2015.

 

Textová část (PDF):

Výkresová část (PDF):