ÚZEMNÍ PLÁN ZÁLEZLY

Územní plán Zálezly schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 5 ze dne 17.10.2012; účinnost od 29.12.2012. Následně byla dne 19.12.2016 schválena zpráva o uplatňování ÚP Zálezly a dne 26.10.2018 nabyla účinnosti změna č. 1.

Zpráva o uplatňování ÚP Zálezly:

Úplné znění Územního plánu Zálezly (účinnost od 26.10.2018):

Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Zalezly.zip)