ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK

Územní plán Vimperk vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 145 ze dne 29.06.2015; opatření obecné povahy č. 2/2015; účinnost od 15.07.2015.

 

Textová část (PDF):

 

Výkresová část (PDF):

 

Pořízení územního plánu Vimperk v rámci projektu „Město Vimperk, zpracování územního plánu“ bylo financováno z Integrovaného operačního programu 2007-13 (www.strukturalni-fondy.cz).

 

Logo