ÚZEMNÍ PLÁN VACOV

Územní plán Vacov schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 18 ze dne 26.09.2013; vydán dne 24.10.2013 opatřením obecné povahy č. 1/2013; účinnost od 09.11.2013. Následně byly pořízeny změny č. 1, 2 a 3.


Úplné znění Územního plánu Vacov (účinnost od 22.4.2018):

Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Vacov.zip)