SVATÁ MAŘÍ

Územní plán Svatá Maří nabyl účinnosti od 26.10.2016. 

Textová část (PDF)

Výkresová část (PDF):