ŠUMAVSKÉ HOŠTICE 

Územní plán Šumavské Hoštice schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 40 ze dne 26.09.2014, platnost od 15.10.2014, opatření obecné povahy č. 1/2014.

Textová část (výrok i odůvodnění, PDF):

 

Výkresová část (PDF):

Zpráva o uplatňování ÚP za období 2014-2019 [PDF 452 kB]