ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÝ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÝ

Územní plán Strážný schválilo zastupitelstvo městyse usnesením č. 4/2008 ze dne 12.06.2008; vydán dne 12.06.2008 opatřením obecné povahy; účinnost od 16.07.2008.  

Textová část (výrok i odůvodnění, PDF):

Výkresová část (PDF):

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÝ

Změnu č. 1 Územního plánu Strážný schválilo zastupitelstvo městyse usnesením č. 2012 - 5/7 dne 17.09.2012; vydán dne 18.09.2012 opatřením obecné povahy; účinnost od 02.10.2012. 

Textová část (výrok i odůvodnění, PDF):

Výkresová část (PDF):

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP STRÁŽNÝ

za období 2008-2014 (PDF 70 kB)

za období 2014-2019 (PDF 339 kB)

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÝ

nabyla účinnosti dne 11.04.2015. 

Textová část (PDF):

Výkresová část (PDF):

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÝ

účinnost od 31.03.2017. 

Textová část (PDF):

Výkresová část (PDF):