ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STACHY

Územní plán obce Stachy byl vydán v r. 2002. Následně byly vydány změny č. 1 – 15. Pořizují se změny č. 16, 17 a 18.

Úplné znění Územního plánu obce Stachy po změně č. 15 (účinnost od 08.09.2018):

Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Stachy.zip)