ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STACHY

Územní plán obce Stachy schválilo zastupitelstvo obce dne 26.06.2002, s účinností od 11.07.2002. Následně byly vydány a schváleny změny č. 1-15 a 18.


Úplné znění Územního plánu obce Stachy po změně č. 18 (účinnost od 14.05.2019):


1 Výkres základního členění území - 1A (1 MB)

2 Výkres základního členění území - 1B (1 MB)

3 Hlavní výkres - 2A (2 MB)

4 Hlavní výkres - 2B (2 MB)

5 Výkres veřejně prospěšných staveb - 3A (1 MB)

6 Výkres veřejně prospěšných staveb- 3B (1 MB)

7 Koordinační výkres - 4A (3 MB)

8 Koordinační výkres - 4B (2 MB)

Textová část (4 MB)

 

Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Stachy.zip - 37 MB)