ÚZEMNÍ PLÁN LČOVICE

Územní plán Lčovice schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 3 ze dne 18.02.2011; vydán dne 18.02.2011 opatřením obecné povahy č. 1/2011; účinnost od 12.03.2011. Následně byla dne 18.08.2015 schválena zpráva o uplatňování ÚP Lčovice a dne 29.09.2018 nabyly účinnosti změny č. 1 a 2.

Zpráva o uplatňování ÚP Lčovice:

Úplné znění Územního plánu Lčovice k 29.09.2018 (účinnost od 29.9.2018):

Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě,

Zpráva o uplatňování ÚP za období 2015-2019 (213 kB PDF)