ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU KVILDA

Územní plán sídelního útvaru Kvilda (ÚPSÚ) byl vydán v r. 1996. Následně byly vydány změny č. 1 – 5, 7 – 10.

 Úplné znění ÚPSÚ po změně č. 10 (účinnost od 24.11.2018):

Územně plánovací dokumentace a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Kvilda.zip)