ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU KVILDA

Územní plán sídelního útvaru Kvilda (ÚPSÚ) byl vydán v r. 1996. Následně byly vydány změny č. 1 – 5, 7  - 11.

 Úplné znění ÚPSÚ po změně č. 11 (účinnost od 06.03.2020):

Územně plánovací dokumentace a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Kvilda.zip 48 MB)

Zpráva o uplatňování ÚPSÚ za období do 2016

Zpráva o uplatňování ÚPSÚ za období do 2016 [PDF 170 kB ]