ÚZEMNÍ PLÁN KUBOVA HUŤ

Územní plán Kubova Huť nabyl účinnosti dne 01.12.2015.

 Textová část (PDF):

Výkresová část (PDF):