ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ VLTAVICE

Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ) Horní Vltavice byl schválen v r. 2000. Následně byly vydány změny č. 3, 4, 6 a 7.

 Úplné znění Územního plánu Horní Vltavice po změně č. 7 (účinnost od 01.11.2018):

Územně plánovací dokumentace a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (hvltavice.zip)