ÚZEMNÍ PLÁN ČKYNĚ

ÚZEMNÍ PLÁN ČKYNĚ

Územní plán Čkyně schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 4/2011 ze dne 24.08.2011; vydán dne 26.08.2011 opatřením obecné povahy č. 1/2011; účinnost od 30.05.2017.  

Textová část (PDF):

Výkresová část (PDF):

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP ČKYNĚ

Zde (PDF 373 kB )