ÚZEMNÍ PLÁN ČKYNĚ

ÚZEMNÍ PLÁN ČKYNĚ

Územní plán Čkyně schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 4/2011 ze dne 24.08.2011; vydán dne 26.08.2011 opatřením obecné povahy č. 1/2011; účinnost od 13.09.2011. Následně byly vydány změny č. 1 a 2.


Úplné znění Územního plánu Čkyně  po změně č. 2 (účinnost od 12.09.2019):


Územně plánovací dokumentace a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Ckyne.zip 45 MB)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP ČKYNĚ

Zde (PDF 373 kB )