ÚZEMNÍ PLÁN BUK

ÚZEMNÍ PLÁN BUK

Územní plán Buk schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 27 ze dne 25.06.2010; vydán dne 28.06.2010 opatřením obecné povahy č. 1/2010; účinnost od 15.07.2010.  

Textová část (PDF):

Výkresová část (PDF):

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP BUK

Zde (PDF 87 kB)