ÚZEMNÍ PLÁN BUK

ÚZEMNÍ PLÁN BUK

Územní plán Buk schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 27 ze dne 25.06.2010; vydán dne 28.06.2010 opatřením obecné povahy č. 1/2010; účinnost od 15.07.2010.  

Textová část (PDF):

Výkresová část (PDF):

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP BUK

Zpráva za období 2010 – 2015 (PDF 87 kB)

Zpráva za období 2015 – 2019 (PDF 117 kB)