ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

Územní plán Borová Lada byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2016 dne 08.06.2016 a nabyl účinnosti dne 24.06.2016. Následně byla vydána a schválena změna č. 1 s účinností od 22.05.2019.


Úplné znění Územního plánu Borová Lada po změně č. 1


Textová část (výrok i odůvodnění, PDF):

Výkresová část (PDF):


Územně plánovací dokumentace a její změny, které jsou k dispozici v digitální podobě, stahujte zde (33 MB)