ÚZEMNÍ PLÁN BOHUMILICE

Územní plán Bohumilice schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 34 ze dne 16.06.2014, platnost od 04.07.2014, opatření obecné povahy č. 1/2014. Následně byly vydány změny č. 1 a 2.

 Úplné znění Územního plánu Bohumilice po změně č. 2 (účinnost od 4.8.2018):

Územně plánovací dokumentace a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Bohumilice.zip)