ÚZEMNÍ PLÁN BOHUMILICE

Územní plán Bohumilice schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 34 ze dne 16.06.2014, platnost od 04.07.2014, opatření obecné povahy č. 1/2014. Následně byla vydána změna č. 1.

 Územní plán Bohumilice a změna č. 1 (účinnost od 11.05.2016):

Územně plánovací dokumentace a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Bohumilice.zip)


Zpráva o uplatňování ÚP za období 2014-2019