Telefonní seznam Městského úřadu Vimperk

centrální podatelna: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
tel.: 388 402 231
fax: 388 414 822

e-mail: urad@mesto.vimperk.cz
web: www.mesto.vimperk.cz

  telefonpřímá linkamobilumístění
Ing. Martanová Jaroslava - starostka 388402212 388414510 778777315 Steinbrenerova 6
Mgr. Zdeněk Kuncl - místostarosta 388402213   602469568 Steinbrenerova 6
Ing. Jan Tůma, MPA - tajemník 388402214   724182266  Steinbrenerova 6
Ing. Veronika Čermáková - personalistka 388402236  380070347   Steinbrenerova 6
Kancelář starosty
Bc. Renata Samohejlová - vedoucí 388402210   775862550 Steinbrenerova 6
Petra Láchová - sekretářka, CZECH POINT 388402220     Steinbrenerova 6
Hana Vondrášková - podatelna, spojovatelka 388402211     Steinbrenerova 6
Zdeňka Hořejšová - podatelna, spojovatelka 388402231     Steinbrenerova 6
Pavel Filip - krizové řízení a plánování, CZECH POINT 388402236  380070348 724167138 Steinbrenerova 6
Odbor rozvoje
Bc. Kristýna Samková - vedoucí 388402218  380070345  778888462 Steinbrenerova 6
Martina Malíková - referentka 388402218  380070345   Steinbrenerova 6
Kontrolní odbor
Ing. Vladislav Oliwa 388402218  380070346   Steinbrenerova 6
Odbor vnitřních věcí
Ing. Jana Schererová, MBA - vedoucí 388402215   724176544 Steinbrenerova 6
Vlasta Chrstošová - trvalé pobyty, evidence obyvatel 388402216     Steinbrenerova 6
Helena Váchová - matrika, ověřování 388402223   721323970 Steinbrenerova 6
Bc. Jana Czerwenková - matrika 388402222   777492983 Steinbrenerova 6
Daniela Bostlová - přestupky 380070349     Kaplířova 65
Vít Lukesch - přestupky 380070350     Kaplířova 65
Bc. Nikola Březinová - CP, evidence obyvatel 388402224   778410794 Steinbrenerova 6
Štěpánka Havelková - OP, evidence obyvatel 388402226    778410794 Steinbrenerova 6
Jana Martanová - OP, evidence obyvatel 388402225    778410794 Steinbrenerova 6
Martin Ženíšek - správce počítačové sítě 388402262  380070340 724560958 náměstí Svobody 8
Michal Cigánek - správce počítačové sítě 388402262  380070339 602236456 náměstí Svobody 8
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Jana Korbelová - vedoucí 388459029   725043967 Nad Stadionem 199 (TKB)
Mgr. Světlana Holubová - kurátorka pro děti a mládež 388459021   602161687 Nad Stadionem 199 (TKB)
Bc. Dana Seberová - soc. právní ochrana dětí, NRP - žadatelé 388459023   725043968 Nad Stadionem 199 (TKB)
Michaela Kunešová, DiS. - romský terénní soc. pracovník 388459043     Nad Stadionem 199 (TKB)
Bc. Lenka Tomanová - protidrog. koordinátor, administrat.p. 388459024     Nad Stadionem 199 (TKB)
Mgr. Petra Šísl - soc. právní ochrana dětí 388459027   777497663 Nad Stadionem 199 (TKB)
Bc. Marie Loquenzová - pěstounská péče, SPOD 388459045   778410792 Nad Stadionem 199 (TKB)
Václava Říhová - soc. práce, romský poradce     770178990 Nad Stadionem 199 (TKB)
Michaela Cwienczeková - soc.práce, soc. kurátor pro dospělé     778410793 Nad Stadionem 199 (TKB)
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Ing. Martina Křížová - vedoucí 388402260     náměstí Svobody 8
Eva Markéta Hervertová - školství 388402261     náměstí Svobody 8
Martina Votočková - kultura, cestovní ruch 388402263   602236484 náměstí Svobody 8
Renata Lešková - kultura, školství 388402264   602237427 náměstí Svobody 8
Ing. Martina Navrátilová - státní památková péče 388402265   775869393 náměstí Svobody 8
Odbor hospodářský a bytový
Ing. Martin Kalous - vedoucí, pronájmy, prodeje 388402257   724176542 náměstí Svobody 8
Hana Pánová - výherní hrací přístroje, pohřebnictví 388402258  380070337 770149778 náměstí Svobody 8
Martina Jírovcová - byty, nebyty 388402258  380070338   náměstí Svobody 8
Odbor životního prostředí
Ing. Josef Kotál - vedoucí, veřejná zeleň 388402250   606907553 náměstí Svobody 8
Ing. Miroslav Šíp - lesní hosp., myslivost, rybářství 388402251     náměstí Svobody 8
Ing. Jana Beránková - ZPF, studny 388402252     náměstí Svobody 8
Ing. Marie Hejlková - odpadové hospodářství 388402229   602527070 náměstí Svobody 8
Mgr. Pavel Čtvrtník, Ing. Jan Blahout - vodní hospodářství 388402253   777486776 náměstí Svobody 8
Ing. Jaromír Langer - vodní hospodářství 388402255   777486775 náměstí Svobody 8
Ing. Ivana Tumová - ochrana přírody 388402228     náměstí Svobody 8
Mgr. Eva Mikulová - dětská hřiště, lov. lístky, ovzduší 388402254     náměstí Svobody 8
Odbor živnostenský
Mgr. Vladimír Chum - vedoucí, registrace zahraničních a právnických osob, výpisy 388459055   724339383 Nad Stadionem 199 (TKB)
Bc. Jana Ludvíková - registrace fyzických a právnických osob, výpisy 388459051     Nad Stadionem 199 (TKB)
Josef Slanec - registrace fyzických a právnických osob, kontrola, stížnosti, výpisy 388459052     Nad Stadionem 199 (TKB)
Pavel Micka - kontrola, stížnosti, výpisy 388459053   724560949 Nad Stadionem 199 (TKB)
Odbor finanční
Ing. Ivana Janoudová - vedoucí 388402232     Steinbrenerova 6
Anna Filipová - pokuty 388402217     Steinbrenerova 6
Zdeňka Filipová - místní poplatky 388402219     Steinbrenerova 6
Helena Smíšková - účtárna 388402233     Steinbrenerova 6
Hana Janoudová - mzdy 388402235     Steinbrenerova 6
Jitka Bošková - poplatky za odpad 388402237     Steinbrenerova 6
Zdeňka Navrátilová - evidence faktur 388402238     Steinbrenerova 6
Jaroslava Fuchsová - fakturace, DPH, hlavní pokladna 388402239     Steinbrenerova 6
Platby     602237346 Steinbrenerova 6
Odbor výstavby a územního plánování
Ing. Václav Kokštein - vedoucí 388459050   724176541 Nad Stadionem 199 (TKB)
Vojtěch Janoušek - stavební úřad 388459046     Nad Stadionem 199 (TKB)
Jana Randáková - stavební úřad 388459047     Nad Stadionem 199 (TKB)
Marcela Štěrbová - stavební úřad 388459048     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Ilona Langerová - stavební úřad 388459049     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Marek Kopecký - stavební úřad 388459056     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Robert Pročka - stavební úřad 388459057     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Marcela Šebelíková - úřad územního plánování 388459058     Nad Stadionem 199 (TKB)
Ing. Jana Cinádrová - úřad územního plánování 388459059     Nad Stadionem 199 (TKB)
Věra Jurášová - sekretářka 388459060     Nad Stadionem 199 (TKB)
Odbor investic a údržby
Ing. Michal Janče - vedoucí 388402234   602368575 Steinbrenerova 6
Josef Mistr - technik, zimní údržba 388402259  380070341 602491547 Steinbrenerova 6
Petr Květoň - technik, zimní údržba 388402259  380070342 724176543 Steinbrenerova 6
Alena Szabová - technik, dotace 388402266  380070343 725111854 Steinbrenerova 6
Marcela Kobrová - technik 388402266  380070344 778542689 Steinbrenerova 6
údržbáři (M. Hubáček, P. Stejskal)     720513109  
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Bc. Lenka Černá - vedoucí, přestupky

388459089

  725551901 Nad Stadionem 199 (TKB)
Milena Bělohubá - registr řidičů 388459081     Nad Stadionem 199 (TKB)
Věra Šenkýřová - registr řidičů 388459082     Nad Stadionem 199 (TKB)
David Lang - registr vozidel 388459083     Nad Stadionem 199 (TKB)
Pavla Knoppová, Patrik Sladovník - registr vozidel 388459084     Nad Stadionem 199 (TKB)
Petr Nový - silniční hospodářství 388459087     Nad Stadionem 199 (TKB)
Miroslav Kavlík - zkušební komisař, silniční hospodářství, taxi 388459091   602161677 Nad Stadionem 199 (TKB)
Jiří Horejš - registr vozidel, zkušební komisař 388459084   724508408 Nad Stadionem 199 (TKB)
Marie Svěchotová- přestupky 388459093     Nad Stadionem 199 (TKB)
Mgr. Petra Toncarová - přestupky  388459094     Nad Stadionem 199 (TKB)
Městská policie - 156
Milan Kobera - vrchní strážník   388414218 606178724 Kaplířova 65
Petr Levík - zástupce vrchního strážníka, mentor APK   388414218 608893056 Kaplířova 65
Karel Ferenc - asistent prevence kriminality     608893064 Kaplířova 65
Jan Bílý - asistent prevence kriminality     778773378 Kaplířova 65
Hlídka ve službě     778410791  778410790 Kaplířova 65
Městské lesy
Stanislav Hlava - jednatel   388416330 602651962 Podzámčí 612
Městská knihovna
Eva Buryanová - vedoucí   380070060 778747437 1. máje 194
Mgr. Jitka Přibylová   388411457 778748996 1. máje 194
Alžběta Bendeová   380070061 778748997 1. máje 194
Martina Komoušková, BBus (Hons) - dětské oddělení   380070060   1. máje 194
Městská správa domů, s.r.o.
Bc. Daniel Kaifer - jednatel 388411990 388411508 739455849 náměstí Svobody 8
František Hadrava - technik   388411400 736672135 náměstí Svobody 8
Ing. Ivana Sichingerová - předpisovatelka nájemného 388402256 388411989   náměstí Svobody 8
Městské kulturní středisko
Tomáš Jiřička - ředitel   388413800 607516025 Johnova 226
Turistické informační středisko
tis 388402230   724176545 náměstí Svobody 42
tis 388402230     náměstí Svobody 42
Městské služby, s.r.o.
Ing. Jan Král - jednatel   388411520 606664949 Podzámčí 612
Městský architekt
Ing. arch. René Dlesk, PhD. architekt@mesto.vimperk.cz 773556603 náměstí Svobody 8