Datum stránky: 31.12.2018

Sdělení MěÚ Vimperk

Od 25.10.2018 po dobu třech měsíců bude prováděna výstavba osobního výtahu na hlavní budově Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6.

Výstavba bude prováděna za plného provozu s minimálními omezeními. A i přesto, že některé zvláště rušivé pracovní činnosti budou prováděny mimo pracovní dobu úřadu i úřední hodiny, rozhodně veřejnost i zaměstnanci budou muset strpět některé nepříznivé důsledky výstavby, jako je zejména nadměrná hlučnost, zvláště bouracích prací, velká prašnost i různá prostorová omezení. Tyto práce, a s tím související omezující dopady, se dotknou zejména podatelny úřadu, výběru poplatků za odpady, agendy občanských průkazů, agendy cestovních dokladů a evidence trvalých pobytů, matriky, agendy krizového řízení, Czech Pointu, dále pak samotného vedení úřadu (starosta, místostarosta, tajemník) včetně kanceláře starosty, odboru rozvoje a odboru kontroly. Okrajově se výstavba též dotkne i odboru investic a údržby a finančního odboru.

Chtěl bych tímto požádat širokou veřejnost o pochopení veškerých negativních dopadů, které nastanou při provádění výstavby osobního výtahu. Po instalaci osobního výtahu dojde k zásadnímu zlepšení dostupnosti úřadu zejména pro starší občany i rodiče s dětmi, zvláště v souvislosti s vítáním občánků, uzavíranými sňatky a dalšími, zejména slavnostními akcemi i s běžným provozem výše popsaných agend úřadu.


Zdeněk Ženíšek
tajemník MěÚ Vimperk