Datum stránky: 29.7.2020

Provoz Městského úřadu Vimperk pro veřejnost od 29.7.2020 

Vážení spoluobčané,

Krajská hygienická stanice (KHS) po jednání s krajským krizovým štábem vydala nařízení a doporučení účinná pro ode dne 29. července 2020 od 0:00 hodin do odvolání. Podle tohoto nařízení se od výše uvedeného data v podmínkách Městského úřadu Vimperk nařizuje:

zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

- ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadu, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností


Zákaz se nevztahuje na

- děti do dvou let

- osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního vztahu, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

- pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné k poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb

- zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře), nebo kteří jsou od veřejnosti odděleni technickou přepážkou.


Nadále platí - zdržte se, prosím, shlukování, dodržujte bezpečné (dvoumetrové) rozestupy od ostatních a používejte ochranu rukou (nebo si ruce při příchodu na městský úřad vydezinfikujte).

Děkujeme za zodpovědné a ohleduplné chování, které je v zájmu nás všech.


Ing. Jan Tůma, MPA v.r.
tajemník městského úřadu

 

Příloha: Mimořádné opatření KHS JčK č. 1 [PDF, 237 kB]