Datum stránky: 2.1.2012

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2012 byla stanovena částka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 492 Kč na poplatníka. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03.2012. Při odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do 31.03.2012 a  31.08.2012, pokud činí částka společně odváděného poplatku 2.460 Kč a více. Poplatek lze uhradit hotově na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem na účet č. 19-722281/0100 (variabilní symbol stejný jako v loňském roce) nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání  zašleme.

Veškeré další informace na tel. čísle 388 402 237.

 

Jitka Bošková, finanční odbor