Personální

Kontakty

Ing. Veronika Čermáková
personalistka
388 402 236

Pracovní náplň

Komplexní zajištění oblasti organizačních vztahů, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců:

  • evidence žádostí o pracovní místa, hlášení volných pracovních míst na ÚP
  • příprava výběrových řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.
  • sepisování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti
  • zajišťování vzdělávání pracovníků veřejné správy - školení, zvláštní odborná způsobilost
  • zajišťování stáží absolventů, praxe studentů
  • agenda veřejně prospěšných prací

Legislativa 

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků

Užitečné odkazy