Zemědělský půdní fond

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC / PDF
Žádost o vydání souhlasu s návrhem trasy nadzemních a podzemních vedení DOC / PDF