Lesy

Žádost o dělení lesních pozemků DOC / PDF
Žádost o odstranění pochybnosti, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa DOC / PDF
Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře DOC / PDF
Žádost o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o odnětí DOC / PDF
Žádost o vydání souhlasu k územnímu rozhodnutí na pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa DOC / PDF
Prohlášení pozemku na pozemku určený k plnění funkcí lesa DOC / PDF
Žádost o vydání souhlasu s návrhem územního rozhodnutí na pozemky – změna kultury – zalesnění DOC / PDF
Žádost o odnětí /omezení/ pozemků určených k plnění funkcí lesa DOC / PDF
Žádost o vydání licence odborného lesního hospodáře DOC / PDF
Žádost o těžbu bez převzaté osnovy DOC / PDF