Datum stránky: 10.10.2014

Omezení provozu Městského úřadu ve Vimperku z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dodavatelem E.ON České Budějovice.

Dne 13.10.2014 (pondělí) od 12,00 do 15,00 bude přerušena dodávka elektrického proudu v budově čp.8 Městského úřadu Vimperk z důvodu provádění pravidelných čtyřletých revizí silových zařízení a trafostanic dodavatelem elektrické energie společností E.ON.

Výluka se týká odborů školství, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí a bytového a hospodářského.

Pro veřejnost toto sdělení znamená významné omezení činností na vyjmenovaných odborech městského úřadu Vimperk.

Vzhledem k tomu, že nebudeme po dobu bezproudí schopni provádět většinu požadovaných úkonů, žádáme veřejnost, aby vyřizování svých záležitostí pokud možno přesunula na jiný, vhodnější termín.

 

Děkujeme za pochopení této nepříjemné situace, kterou i přes naši největší snahu nemůže náš úřad ovlivnit.

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Ve Vimperku dne 25.09.2014.