Datum stránky: 24.9.2014

Omezení provozu Městského úřadu ve Vimperku z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dodavatelem E.ON České Budějovice.

Ve dnech 07.10.2014 (úterý) od 8,00 do 12,00, dále 09.10.2014 (čtvrtek) od 12,00 do 15,00 a dále 15.10.2014 (středa) od 7,30 do 16,30 bude přerušena dodávka elektrického proudu v budovách Městského úřadu Vimperk z důvodu provádění pravidelných čtyřletých revizí silových zařízení a trafostanic dodavatelem elektrické energie společností E.ON.

Pro veřejnost toto sdělení znamená významné omezení činností na všech odborech městského úřadu Vimperk ve všech budovách (Steinbrenerova 6, Náměstí 8 i Nad stadionem 199 – TKB). Mimo provoz budou všechny aplikace používající internetové připojení (registr vozidel, registr řidičů, občanské průkazy, evidence osob, cestovní doklady, pokladní systémy, živnostenský registr, apod.), dále telefonní spojení pevných linek i e-mailová pošta.

Vzhledem k tomu, že nebudeme po dobu bezproudí schopni provádět většinu požadovaných úkonů, žádáme veřejnost, aby vyřizování svých záležitostí pokud možno přesunula na jiný, vhodnější termín.

 

Děkujeme za pochopení této nepříjemné situace, kterou i přes naši největší snahu nemůže náš úřad ovlivnit.

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Ve Vimperku dne 25.09.2014.