Formuláře - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Formulář
Formulář pro žadatele ZTP - vyhrazené parkování Word / PDF
Ohlášení stavby Word / PDF

Žádost o povolení připojení silnice, místní komunikace
Žádost o povolení připojení nemovitosti

 Word / PDF

Žádost o úplnou (částečnou) uzavírku

  Word / PDF

Žádost o povolení výjimky z místní ( přechodné ) úpravy provozu na místních komunikacích podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Word / PDF
Žádost o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 13/1997 Sb  Word / PDF
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst.6) písm g) ( výjimečné užití místní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost  Word / PDF
Žádost o stavební povolení Word / PDF