Návštěvní kniha

Pravidla Návštěvní knihy:

  • Návštěvní kniha umožňuje návštěvníkům našich stránek vyjádřit své názory, postřehy, návrhy, podněty a připomínky k dění v obci, činnosti zastupitelstva, internetovým stránkám obce apod.
  • zakázány jsou příspěvky obsahující vulgarismy, výrazy hanlivé či odporují právnímu řádu ČR (národnostně, rasově, politicky, nábožensky či jinak diskriminačně zaměřené) a příspěvky s komerčním obsahem
  • dotazy, které neobsahují jméno odesilatele, nemusí být zveřejněny
  • příspěvky porušující tato pravidla mohou být odstraněny
  • e-mailový kontakt se nezveřejňuje, slouží pro případnou osobní odpověď
  • na dotazy bude odpovězeno v co nejbližší době (obvykle do dvou týdnů), pak bude dotaz i zveřejněn
  • příspěvky nevyjadřují oficiální stanovisko provozovatele a nemusí se shodovat s jeho názorem

Na společném jednání zastupitelů obcí Vimperka a Českých Budějovic se rozhodlo o budoucím využívání zámku pro imigranty, i když patří Ministerstvu kultury ČR.

Vladimír Štumpa

Vladimír Štumpa 4.2.2016 12:13

Využití vimperského zámku pro imigranty nepřipadá v úvahu a nikdy se o ničem takovém nejednalo. Státní zámek Vimperk je národní kulturní památkou a zpracovává se projekt na jeho rekonstrukci, kde nadále bude muzeum, klasické zámecké prohlídkové okruhy a reprezentativní prostory včetně zázemí pro jeho návštěvníky. Jaroslava Martanová, starostka města

Obec stále pokračuje v terorizování obyvatelstva prostřednictvím zneužívání obecního rozhlasu za úplatu pro sebe a ještě řezavým hlasem. Oznamuje to, co možná zajímá minimální skupinu občanů a co lze oznámit na těchto stránkách města, nebo na plakátech, nebo ve Vimperských novinách nebo vhozením lístů občanům do poštovních schránek. Přednáška v kavárně zajímá majitele kavárny a přednášejícího. Jde jen a jen o peníze. Mše svatá asi zase kněze a věřící - ti však vědí, kde se termín mohou dozvědět. Opravy elektriky mohou zajímat právě a jen občany bydlící v dané ulici. Ale - za peníze cokoliv, že? Někteří kritizují půlmilionový výdaj na tyto elektronické stránky. Mnozí nevědí, že v budoucnu je plánovaný příjem do obecní kasy z ubytování muslimských nelegálů na zámku Vimperk. Pro jednotlivého občana, když něco chce, není uplatňován institut obecné slušnosti, vstřícnosti, což je obecně známo. Nechci odpověď na svůj příspěvek; je to informace ke zveřejnění (jsem ochoten za ni zaplatit).

Vladimír Štumpa 1.2.2016 11:42

Rada města na svém zasedání 01.02.2016 projednávala Vaše sdělení a rozhodla neměnit podmínky vysílání městského rozhlasu. Krom několika stížností na vysílání městského rozhlasu je zde i početnější řada kladných vyjádření. Pokud si rozkliknete na našich webových stránkách odkaz městský rozhlas, směrnice č. 2/2014 - Pravidla pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku zjistíte, z článku 6 Rozsah a cena hlášených zpráv, že do 31.12.2018 z důvodu poskytnutí podpory ze strany SFŽP ČR jsou veškeré poplatky za hlášení městského rozhlasu odpuštěny. Co se týká ubytování muslimských nelegálů na zámku Vimperk je tato informace naprostým nesmyslem. Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Slúžil som vo Vimperku na vojne, v rokoch 1984 - 1986.
Pozdravujem bývalý útvar VU 3870 a celý Vimperk! :-)

Ivan Zaťko 22.1.2016 14:51

Dobrý den.
Rád bych vaším prostřednictvím poděkoval panu Davidu Langovi na registru vozidel, za příkladný přístup a ochotu zaměstnance státní správy. Jsem invalida a každá pomoc, je velmi příjemná. Ne všude se člověk s takovýmto přístupem setkává, proto panu Langovi vaším prostřednictvím děkuji za pomoc a hlavně ochotu, při přihlašování mého vozu.

Václav Sova
38472 Zdíkov 217

Venca 21.1.2016 11:30

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jaký smysl či účel má omezení rychlosti na 60 km/h na silnici č. 145 ve směru Vimperk - Buk (i opačně) ? Omezení se objevuje dle pravidelně v období 1.11. do 31.3. bez ohledu na aktuální klimatické podmínky.
Dále bych se chtěl zeptat, zda jste neuvažovali o zvýšení rychlosti na 70 km/h v úseku od firmy Rhode and Schwarz až k výjezdu hasičů ? Podél silnice vede chodník, zástavba RD prakticky není, zvýšení rychlosti by určitě bezpečnosti neubralo a přispělo by k plynulosti provozu.

Petr Much 12.11.2015 08:09

Dobrý den, Vámi uvedené dopravní značení stanovil MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství na konci roku 2011 na žádost správce silnice II. třídy č. 145 - SÚS Jihočeského kraje, závod Prachatice, který reagoval na stížnosti obyvatel přilehlých nemovitostí z důvodu častých dopravních nehod v tomto úseku silnice. Dopravní značení bylo stanoveno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., a po předchozím souhlasu Policie ČR, DI Prachatice. Vzhledem k omezeným technickým možnostem správce komunikace je dopravní značení ve sklápěcím provedení a protože správce komunikace nemůže přiměřeně rychle reagovat na aktuální klimatické podmínky, je dopravní značení používáno plošně v období od října do konce března. Tento úsek komunikace je skutečně specifický častým nebezpečím námrazy. Požadavek na zvýšení rychlosti v úseku kolem firmy ROHDE & SCHWARZ byl v minulosti již řešen. V tomto úseku silnice je skutečně zřízen chodník, ale je zde také několik křižovatek, připojení účelových komunikací, autobusová zastávka, přechod pro chodce a zároveň zde chybí odbočovací pruhy. Vzhledem k těmto skutečnostem byly požadavky na zvýšení rychlosti v tomto úseku silnice zamítnuty. Vedení firmy ROHDE & SCHWARZ naopak usiluje o kontrolu dodržovaní rychlosti v obci umístěním radaru. S pozdravem Miroslav Kavlík, referent odboru dopravy a SH Městský úřad Vimperk

Ještě jednou děkuji pracovníkům Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Vimperk, za perfektní a profesionální přístup!!

Petr 27.10.2015 10:03