Návštěvní kniha

Pravidla Návštěvní knihy:

  • Návštěvní kniha umožňuje návštěvníkům našich stránek vyjádřit své názory, postřehy, návrhy, podněty a připomínky k dění v obci, činnosti zastupitelstva, internetovým stránkám obce apod.
  • zakázány jsou příspěvky obsahující vulgarismy, výrazy hanlivé či odporují právnímu řádu ČR (národnostně, rasově, politicky, nábožensky či jinak diskriminačně zaměřené) a příspěvky s komerčním obsahem
  • dotazy, které neobsahují jméno odesilatele, nemusí být zveřejněny
  • příspěvky porušující tato pravidla mohou být odstraněny
  • e-mailový kontakt se nezveřejňuje, slouží pro případnou osobní odpověď
  • na dotazy bude odpovězeno v co nejbližší době (obvykle do dvou týdnů), pak bude dotaz i zveřejněn
  • příspěvky nevyjadřují oficiální stanovisko provozovatele a nemusí se shodovat s jeho názorem

Uvítali bychom umístění kontejneru na odpadový plast v prostoru Solné Lhoty. Je však třeba nalézt pro něj místo, kde nebyl převážně využíván/zneužíván projíždějícími automobilisty.

Stanislav Slavík 26.8.2016 21:31

Dobrý den, pane Slavík, momentálně nemáme kontejner na plast, ale pokusíme se do konce roku na Solné Lhotě najít vhodné místo a umístit kontejner na plast, případně i na papír. Přeji hezký den, Marie Hejlková

Minimálně v zatáčce u Mírová 459 snad už rok bliká pouliční osvětlení a myslím že i jinde.

Vladimír Štumpa 8.8.2016 10:12

Závada na VO byla předána dnešního dne, to je 08.08.2016, správci VO panu R. Váchovi. Děkujeme za informaci. S pozdravem Michal Janče

Již jednou jsem žádal,aby bylo zajištěno pravidelné zasýpání příčných rýh způsobených výstavbou chodníku v ul.Pivovarská.Díry byly zasypány jednou,od té doby nikoli a dnes jsou tam díry 15 cm.Kvint na moji prosbu říká,že je to věc Elektrostavu,místo toho aby vzal lopatu a hodil tam materiál,který leží opodál na hromadě.Ale možná má pravdu.Jenže Elektrostav se tu už nějak neobjevuje a já nevím,proč to mám zase honit,když už jsem o to jednou žádal?Zkuste si tam jezdit.

Vladimír Vácha 17.7.2016 23:22

Dobrý den, již při plánování realizace stavby bylo se zhotovitelskou firmou řešeno, jak zajistit co nejmenší dopad stavby na obyvatele Vimperku. Bylo rozhodnuto umožnit nadále provoz v dotčené části Pivovarské ulice i za cenu jistých komplikací při vlastním provádění stavebních prací, a to i přesto, že původně bylo počítáno s plným uzavřením části Pivovarské ulice, což by znamenalo uvedený úsek objíždět a obcházet po vyznačených trasách. Je třeba si uvědomit, že průjezd a průchod Pivovarskou ulicí znamená pohyb po staveništi, které bylo ponecháno průjezdné. Z toho samozřejmě pramení i dočasná omezení a nepříjemnosti. Při kontrolních dnech je ze strany investora stavby zdůrazňována nutnost zabezpečení výkopů a v mezích možností i pravidelného úklidu. Děkujeme všem za trpělivost i určitou míru shovívavosti. Na podzim by mělo být hotovo. Co se týká opěrné zdi, ta bude pohledově skryta kamennou zídkou z kamene vyrubaného ze skály na místě, takže barevně i strukturou nebude nijak narušovat okolní prostředí. Irena Malotová, Město Vimperk, PR a propagace

Zdravím,rád se dívám na stránky Vimperka.Víte co bych rád a co mě tam dost schází?Rád bych chtěl zabrousit do historie od roku 1956 do roku 1961 a to jak fotografii a tak i činností jednotlivých závodů jako byli Šumavan Vimperk,Lesní závody Boubín a Prameny Vltavy a i zámku samotného a také možná i tehdejšího Státní statku za zámkem.To bych byl velmi rád.Zatím se dočítám spíše do let 1970 atd.Moc děkuji za odpověď a váž názor.

Václav Bursík 14.7.2016 21:54

Dobrý den,
píšu ohledně recyklace zátek od piva je to škoda vyhazovat je do komunálního odpadu existuje popelnice na tyto zátky sám bych jí využíval.Mysleme na přírodu.S pozdravem Pavel

Pavel 17.4.2016 13:19

Zátky od piva (jakékoliv korunkové uzávěry, nešroubovací) jsou ze železa, je možné třídit a recyklovat jako železo. Ve Vimperku je možno je odnášet do sběrného dvora ve Sklářské ulici. Ze spodní části je uzávěr potažený nějakým plastem. Podle stránek výrobce se tato těsnění dělají na bázi PVC nebo bez PVC, což ovšem spotřebitel nerozliší. U PVC (jakéhokoliv - ať jde o vinylové podlahové krytiny, okenní rámy, kancelářské složky nebo obalový materiál) je problém v tom, že když hoří, tak se z něj uvolňuje velké množství toxických látek. Pokud tedy víčka vyhodíte do směsného odpadu, poputuje nejspíše do spalovny, plast shoří a zbytek kovu se vyhodí na skládku. Pokud se dostane do recyklace se železem, tak plast také při tavbě shoří, ale železo se znovu využije. Z tohoto pohledu je lepší víčka třídit s ostatními kovy ať už je ten kousek plastu z PVC nebo jiného materiálu. K odpovědi na Váš dotaz jsem využila poradenství ekoporadny (viz níže), kde je možno nalézt odpovědi na různé dotazy nejen ohledně třídění odpadů. Marie Hejlková, OŽP Mgr. Renata Placková Síť ekologických poraden STEP kancelář Olomouc Dolní nám. 38 772 00 Olomouc tel. 737 136 911 www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz

(Ne)dobrý den, jsem naštvaná a nejsem jistě sama!Můžete nám sdělit racionální důvody pro pokácení naprosto zdravých stromů (viz úplně zdravé pařezy!), a kdo konkrétně o tom rozhodl - lípa + 2 jehličnany v Sušické ulici pod odbočkou k Tescu u bytových domů? Komupak stínily v bytě? Nebo to byl jiný závažný důvod? Navíc - již je vegetační období! Ochrana životního prostředí Vám nic neříká?

Marie Korejsová 15.4.2016 16:25

Vážená paní Korejsová, dovolte mi, abych reagoval na Váš dotaz. Především si myslím, že je naprosto zbytečný Váš útočný tón, stačí se slušně zeptat a my Vám rádi odpovíme. Mohu Vás ujistit, že ochrana životního prostředí mně osobně říká poměrně dost, protože se jí profesionálně věnuji 15 let a předchozích 20 letech jsem se v této oblasti pohyboval. Mrzuté na Vašem způsobu dotazu je i to, že vycházíte minimálně z nepřesných informací. Konkrétně dřevinami se odborně zabývám 30 let a netroufl bych si hodnotit zdravotní stav stromu podle pařezu. Je celá řada příčin, proč strom odumře nebo musí být pokácen a ani zdaleka se tyto skutečnosti nemusí projevit na pařezu. Nyní už k Vašemu dotazu. Byly pokáceny 3 smrky pichlavé, jeden zcela odumřelý, dva odumírající. Příčinou jejich zdravotního stavu bylo rozsáhlé napadení mšicí smrkovou (napadá jehlice a následně způsobuje jejich opad, v případě jehličnanů je tento stav nevratný). Dále byl pokácen jeden jeřáb ptačí, který byl odumřelý (příčina nezjištěna). V dolní části byl pokácen jeden smrk ztepilý a to z důvodu bezpečnosti při výjezdu na komunikaci (tzv. nedostatečné rozhledové poměry, navíc smrk ztepilý je z důvodu typu kořenového systému do měst nevhodný z důvodu stability). Nejcennějším stromem byla lípa, kterou (jak Vám obyvatelé přilehlého domu rádi potvrdí) jsme dlouhé roky odmítali povolit ke kácení, nicméně s růstem stromu se stav zhoršoval. Lípa rostla v blízkosti nemovitosti, kořeny zasahovaly do základů domu, v tomto případě bylo skutečně zastínění takové, že bránilo běžnému užívání bytů, strom byl tři metry nad zemí rozdvojený s tlakovou vidlicí a reálně hrozil pád na nemovitost. K době kácení mohu pouze konstatovat, že kácení bylo provedeno poslední týden v březnu (viz níže). Obecně i pro ostatní čtenáře: Vyhláška č. 189/2013 Sb. v § 5 stanoví, že „Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.“ Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Doba kácení dřevin menších, které nepodléhají povolení, je na etickém uvážení vlastníků pozemku, ovšem lze obecně doporučit též kácení v době vegetačního klidu, protože v období vegetace hrozí poškození dalších zájmů chráněných zákonem – zejména ochrany hnízdících ptáků. Ing. Josef Kotál vedoucí odboru ŽP