Návštěvní kniha

Pravidla Návštěvní knihy:

  • Návštěvní kniha umožňuje návštěvníkům našich stránek vyjádřit své názory, postřehy, návrhy, podněty a připomínky k dění v obci, činnosti zastupitelstva, internetovým stránkám obce apod.
  • zakázány jsou příspěvky obsahující vulgarismy, výrazy hanlivé či odporují právnímu řádu ČR (národnostně, rasově, politicky, nábožensky či jinak diskriminačně zaměřené) a příspěvky s komerčním obsahem
  • dotazy, které neobsahují jméno odesilatele, nemusí být zveřejněny
  • příspěvky porušující tato pravidla mohou být odstraněny
  • e-mailový kontakt se nezveřejňuje, slouží pro případnou osobní odpověď
  • na dotazy bude odpovězeno v co nejbližší době (obvykle do dvou týdnů), pak bude dotaz i zveřejněn
  • příspěvky nevyjadřují oficiální stanovisko provozovatele a nemusí se shodovat s jeho názorem

Již 2x jsem Vám psala,předmět kruhový objezd a žádná odpověď.Pravidla Návštěvní knihy mám nastudované zřejmě lépe než Vy.Píše se vnich:na dotazy bude odpovězeno....První dotaz poslán v prosinci,druhý začátkem února.Děkuji Vám za odpověď.Petra.

Petra Chvojková 4.3.2017 09:52

Vážená paní Chvojková, prověřovala jsem možnosti vybudování přechodu pro chodce u okružní křižovatky ve směru od vlakového nádraží. Při zpracování projektové dokumentace zde přechod/místo pro přecházení nebylo řešeno, proč nevím. Nicméně jsem zatím zjistila, že z právního hlediska by bylo možné zřízení přechodu či místa pro přecházení, pokud bude na druhé straně vybudován chodník. Podmínkou jsou pozemky v našem vlastnictví. K převodu pozemků by mělo dojít po zaměření stavby. Musím nyní jednat s Jihočeským krajem, který je vlastníkem komunikace a nositelem projektu, zda bude souhlasit kraj a co bude nezbytné pro to udělat. Výsledek jednání Vám sdělím. Omlouvám se za opožděnou odpověď. S pozdravem Jaroslava Martanová

Dobrý den, jsem z Prahy a zajímalo by mě po jaké významné osobnosti byla pojmenována ulice Rückerova a od kdy se takto jmenuje.
Děkuji
Rücker

Robert Rücker 23.1.2017 15:24

Dobrý den, povedlo se nám zjistit, že ulice Rückerova je pojmenována po prvním primáři chirurgického oddělení ve Vimperku. Ulice byla pojmenována někdy v 70. letech. Více informací nemáme. Odbor vnitřních věcí

Dobrý den,

dnes tzn. 20.1. 2017 jsem navštívil Vaše město Vimperk a musím upřímně říct, že asi naposledy! Protože, aby mne na ulici bezdůvodně legitimovat cikánský strážník , který činil pouze proto, že jsem zazvonil na byt mého klienta. Na místo poté přišel strážník obecní policie, který samozřejmě shledal, že je vše v pořádku a že cikán nemá právo něco řešit. Tak se Vás ptám, co vše si může cikán dovolit ve Vašem městě?

Děkuji za odpověď.

Zdeněk Bártl 20.1.2017 15:26

Vyjádření k celé věci: K celé situaci sděluji následující. Strážníci i asistenti prevence kriminality nahlašují a ověřují skutečnosti, které svým způsobem vykazují znaky skutkové podstaty přestupku a pokud zjistí, že se jedná o porušení tržního řádu případně vyhlášky města Vimperk, řeší toto porušení strážník obecní policie dle závažnosti na místě možnými zákonnými způsoby, případně předá celý skutek i s podloženými důkazy k projednání příslušnému správnímu orgánu. V tomto případě se pokusil krátkým dotazem na dotyčného muže zjistit asistent prevence kriminality pouze to, zda jde o nějaké nabízení služeb, které vždy hlásí strážníkům MP, a protože dotyčný muž opakovaně zvonil u vchodových dveří na ulici, bylo nutné prověřit všechny okolnosti, že se nejedná o porušení v tomto případě platného Tržního řádu. Poté byl k celé události přivolán strážník, který konal v souladu se zákonem o obecní policii. Na místě bylo strážníkem provedeno ověření totožnosti muže, kde bylo zjištěno, že tento muž byl domluvený se svým klientem, aby mu v jeho bytě nabídl předem domluvenou změnu služeb. Asistent prevence kriminality spatřoval určité riziko, provedl svou práci standardním způsobem a přivolal k vyhodnocení celé situace strážníka MP, který již po vysvětlení celé situace neshledal podezření ze spáchání přestupku a celá událost byla na místě strážníkem uzavřena, ačkoli v prvopočátku tento skutek vykazoval náznaky obtěžování občanů našeho města podomními prodejci. S pozdravem Peter Macorlík vrchní strážník a manažer prevence kriminality Městská policie Vimperk Kaplířova 65, Vimperk Tel. 606178724

Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o odpověď na mou otázku.
Již delší dobu slýchám, že se ve Vimperku vyplatí skupovat byty a po té do nich nastěhovat cikány, kterým nabídnu ubytování za 30 000 měsíčně. Taková rodina potom dostane mimo jiné i příspěvek na takové ubytování v plné výši. Jen doplním, že známý toto již několik let provozuje a to ve velmi podobném duchu. Nejde mi o to někoho hanit, jen nazývám věc správným názvem. Děkuji za odpověď.

Tomáš Martínek 13.11.2016 21:12

O bytech, které jsou soukromé nebo jsou kupovány do soukromého vlastnictví, nemá město Vimperk zcela přehled. Je nám známo, že některé byty jsou pronajímány pro sociálně slabé rodiny a jejich příslušníky, ale ze strany města není možnost žádným způsobem ovlivnit skladbu nájemníků v těchto bytech ani případně výši vyplácené podpory na bydlení, ať již se jedná o příspěvek nebo doplatek na bydlení. V minulém měsíci jsem osobně jednala na SBD v Husinci o této problematice, ale podle vyjádření předsedy SBD musí být vážný důvod proč neudělit souhlas s podnájmem bytu. Toto se praxi běžně nestává. Vyplácení příspěvku nebo doplatku na bydlení je plně v kompetenci Úřadu práce. V roce 2013 jsme za město Vimperk jednali o této otázce na krajském ředitelství Úřadu práce v Českých Budějovicích a v souvislosti s povinností obcí vlastnit sociální byty budeme znovu jednat na ředitelství o možnostech regulace a celkovém přístupu k lidem, kteří cestují v rámci republiky a jsou v bytech druhých osob s nepoměrně vyšším nájmem, než je běžné nájemné v daném místě. Jaroslava Martanová starostka

Plánuje odbor životního prostředí provést v rámci revitalizace sídliště i nějakou reorganizaci míst pro odkládání odpadu? Bydlím přes třicet let na 407 a nenašel jsem žádný jiný panelák, který by to měl k popelnicím tak daleko, a to máme ve vchodu 5 hůře pohyblivých důchodců. Děkuji za odpověď.

Pavel Michal 2.11.2016 20:13

V rámci revitalizace určitě proběhne i analýza umístění odpadových nádob a následně očekáváme, že projektant navrhne řešení problematických míst. Osobně se trochu obávám, že právě vyřešení umístění odpadových nádob blíže k vašemu domu ve vztahu k následnému svozu bude docela problematické. Z tohoto důvodu uvítáme Vaši spolupráci a případný návrh řešení. Ing. Josef Kotál Vedoucí odboru ŽP TEL. 606 907 553

Ve všech možných sděleních a vystoupení reprezentace našeho města se stále odvolávají mimo jiné i na plán revitalizace sídliště. Nebylo by dobré jej vydat třeba jako přílohu Vimperksých novin, aby se s ním mohli podrobněji seznámit i ostatní občané bydlící na sídlišti? Pořádané besedy na vzdáleném místě a v nevhodný čas, to byl mimo jiné i důvodem tehdejší malé účasti.

Pavel Michal 2.11.2016 20:06

Projekt regenerace panelového sídliště Míru byla předmětem třináctého jednání Zastupitelstva města Vimperk dne 1.6.2016, projekt regenerace byl schválen usnesením č. 299. Děkujeme za podnět a budeme hledat, jakou formou tento projekt regenerace otiskneme ve Vimperských novinách. Jaroslava Martanová starostka