Datum stránky: 26.1.2017

Částečné omezení provozu Městského úřadu Vimperk - Dopřesnění

Vážení občané,

v pátek 20.01.2017 došlo v části města Vimperk k výpadku elektrické energie, která byla zapříčiněna prasknutím izolátorů a pádem vodícího lana u Kubovy Huti a tím následného výpadku čtyř trafostanic v důsledku mrazů. V důsledku této poruchy došlo též k závažné poruše hlavního serveru Městského úřadu Vimperk jejíž odstranění bude dořešeno pravděpodobně až v úterý 24.01.2017. Na Městském úřadě Vimperk bude po tyto dva dny 23.-24.01.2017 částečně omezen provoz některých agend vztahujících se k veřejnosti. Ve vztahu k veřejnosti zejména bude nefunkční agenda spisové služby (doručování a odesílání písemností), agenda vidimace a legalizace, agenda matriky, pokladní a některé finanční systémy na všech odborech městského úřadu.
Omlouváme se veřejnosti za námi nezaviněné problémy, kterou mohou při vyřizování Vašich záležitostí na Městském úřadě Vimperk v průběhu nefunkčnosti výše uvedených agend nastat. Zároveň Vás prosíme, pokud to bude z Vaší strany schůdné, o odložení návštěvy po vzájemném dohovoru našeho úřadu na pozdější termín.

 

Vážení občané,

i přes značné úsilí našich informatiků a zainteresovaných firem se zatím nepodařilo v plné míře zprovoznit veškeré agendy, které tento výpadek postihl. Předpokládáme, že se toto podaří až během pátku 27.01.2017. Z tohoto důvodu musím bohužel konstatovat, že omezení provozu Městského úřadu nadále trvá a věřím, že plného provozu bude Městský úřad Vimperk schopen v pondělí 30.01.2017.

Opět se tedy omlouváme veřejnosti a prosíme ještě o nějaký čas strpení.

Další informace Vám neprodleně poskytneme, jakmile je získáme.

 

Děkuji za pochopení.

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk